لوگو سایت

توصیه یک اقتصاددان به مسئولان و فرزندان آنها


محمد مهدی بهکیش اقتصاددان با تاکید بر اینکه «امکانات با دستور به صف نمی‌شوند اعتقاد دارد: به نظرم نگاه نظامی به هیچ وجه نمی‌تواند اقتصاد آزاد را هدایت کند. او با اشاره به اینکه به نظرم مشکل به نبود مطالعه درست بازمی گردد گفت: دنیا را به نوعی به صورت تهدید نگاه می‌کنیم. باید نگاهمان را منعطف‌تر کنیم و از همه مهم‌تر با سفر بیشتر درکمان را از توسعه افزایش دهیم.

بهکیش ادامه داد:من همیشه به مسئولان و فرزندانشان توصیه می‌کنم که بروند مدتی مثلا در اروپا بمانند مطالعه بکنند، موسسات اروپایی را بشناسند. این نیست که توسعه و رشد در آمریکا و اروپا و چین بدون سیاست‌گذاری و مطالعه درست بدست آمده باشد. بنابراین باید یاد بگیریم ازخود ایرانیانی که در آن سوی مرزها و همچنین آنهایی که در داخل ایران داریم، بهترین استفاده را بکنیم.»

این استاد اقتصاد یادآور می‌شود: «باید اجازه بدهیم که ایرانی‌ها مشارکت بیشتری در امور داشته باشند. برای این کار باید مشکلات سیاسی داخل کشور حل بشود. در واقع دولت‌ها باید امکانات کافی بر تجهیز منابع داشته باشند. دولت‌ها باید اختیار کافی برای بکارگیری منافع داشته باشند. دولت‌ها باید اختیار داشته باشند با دولت‌های دیگر ارتباط برقرار کنند. امروز اقتصاد اغلب کشورها به طور کامل وابسته به صادرات آنها شده است. در هر صورت اقتصادها در حالی می‌توانند رشد کنند که صادرات را افزایش بدهند. صادرات هم باید روی تولید آن کالاهایی متمرکز شود که ما توانش را داریم. چه کسی می‌تواند این موضوع را تشخیص بدهد؟ سرمایه گذارها و تیم های تحقیقاتی آنها.»

 

 منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه