لوگو سایت

دور خیز وام مسکن برای صعود +نمودار


به گزارش اقتصادنیوز، برخلاف روند نزولی قیمت وام مسکن در هفته نخست خرداد دومین هفته این ماه روندی تقریبا صعودی را ثبت کرده است. در بررسی دقیق تر روند قیمت ها در این هفته مشاهده می شود در روزهای آخر اندکی از رشد قیمت ها کاسته شده و مسیر هزینه پرداخت اولیه برای دریافت وام تقریبا نوسانی بوده است. با این وجود رشد ماهانه قیمت ها نشان از دور خیز وام مسکن در مسیر افزایش قیمت دارد.

اوراق بانک مسکن در جهت اخذ وام بین متاهلین و مجردین توزیع می شود. ارزش هر کدام از اوراق در بازار خرید و فروش وام مسکن کشف شده و اعتبار هرکدام از آنها 500 هزار تومان است. 

هزینه وام مسکن درهفته دوم خرداد 1400

از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود.

بر این اساس هزینه وام مسکن برای مجردین در چهارشنبه 12 خرداد برابر با 15 میلیون و 430 هزار تومان و برای متاهلین 26 میلیون و 440 هزار تومان ثبت شد. از مسیر قیمت ها در این هفته روندی تقریبا صعودی ثبت شده که تا پایان این مسیر تا حدودی حفظ شده است.

پولی را که متقاضیان با توجه به شرایط اخذ این وام باید به بانک مسکن باز پرداخت کنند با توجه به قیمت هر کدام از اوراق تغییر می کند. بنابراین هزینه ای که مجردین باید در طول 12 سال در قسط های مربوطه به بانک مسکن بپردازند برابر با 175 میلیون و 530 هزار تومان و برای متاهلین 326 میلیون و 370 هزار تومان محاسبه می شود. این هزینه در هفته دوم خرداد مانند هزینه وام مسکن مسیری صعودی داشته است.

وام مسکن

نرخ سود موثر وام مسکن؛ 20.5 درصد

نرخ سود وام مسکن مانند هزینه ای که در طول 12 سال متقاضیان پرداخت می کنند با تغییر قیمت اوراق جابجا می شود. زیرا مجردین و متاهلینی که خواهان دریافت وام به این طریق هستند باید دو هزینه را برای اخذ وام بپردازند. نخست هزینه خرید وام که با توجه به قیمت اوراق تعیین می شود و دیگری هزینه بازپرداخت وام.  

درهمین راستا محاسبات نشان می دهد نرخ سود وام مسکن درهفته جاری برابر با 20.5 درصد بوده که در مقایسه با نرخ سود اسمی 3 واحد درصد بیشتر بوده است. این نرخ طبق اعلام بانک مسکن معادل با 17.5 درصد عنوان شده بود.

وام مسکن

رشد ماهانه قیمت وام مسکن درمسیر صعود

باوجود آنکه قیمت وام مسکن در هفته های اخیر بالا و پایین های بسیاری را تجربه کرده و جهت مشخصی را از خود برجای نگذاشته اما رشد ماهانه قیمت وام در خرداد گویای مسیر مهمی است.

روند رشد ماهانه قیمت وام در سومین ماه سال جاری نشان می دهد که این متغیر در روزهای نخستین خرداد در محدوده 16 درصد بوده که به مرور از این میزان کاسته شده است. پس از 5 روز این متغیر به کمترین رشد خود رسیده که برابر با 3.9 درصد بوده است. یعنی رشد ماهانه قیمت ها در این روز تقریبا 12 واحددرصد کاهش پیدا کرده است. 

پس از آنکه در این روز کمترین هزینه وام مسکن لمس شده و قیمت وام به کف خود برخورد کرد دوباره روندها افزایشی شده و اکنون به 6 درصد رسیده است. 

در نهایت رشد ماهانه قیمت ها نشان میدهد هر چند اکنون سرعت افزایش قیمت کمی کند بوده اما به صورت کلی در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

وام مسکنمنبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه