لوگو سایت

تاکتیک رئیسی برای حمله به رقبا/ روش مواجهه رئیسی با روحانی


مناظره انتخابات سیزدهم با یک تفاوت روبرو شد حذف حضور یک نامزد در تریبون خارج از صندلی رسمی و مواجهه مستقیم با سایر نامزدها.

از مناظره قبلی یک نامزد حاضر است ابراهیم رئیسی. او در مناظره قبلی بیشتر دوئل را با حسن روحانی و اسحاق جهانگیری داشت. در یک پژوهش تحلیل استعاره های مفهومی مناظره های تلویزیونی انتخابات در انتخابات 96 به واژه استعاری استفاده شده در مناظرات پرداخته است.

این تحلیل نشان می دهد در سخنان ابراهیم رئیسی استفاده از واژه های استعاری جهتی مانند “بیشتر” ،”کمتر”، “کاهش” که ریشه در بافت گفتمان فرهنگی و ایدئولوژیک و زبانی در هر جامعه دارد در گفتمان حاشیه سازی غیر، ابراهیم رئیسی بسیار تکرار شد. رئیسی دولت خود را دولت”کار و کرامت” نامید که دربرگیرنده دو وجه اخلاق در عرصه فرهنگ و اقتصاد است و نشان از مسائل اقتصادی و مفاسد آن در جامعه دارد. او در این دور نیز بر کلید واژه فساد تاکید دارد و تلاش دارد خود را مرد میدان نشان دهد اما شعار خود را”دولتی مردمی برای ایرانی قوی” عنوان کرده است.

جدول

سویه های پنهان ایدئولوژیک

این پژوهش نشان می دهد:نامزدهای انتخاباتی بیش از آنکه با زبان شفاف با مردم سخن بگویند با کلامی استعاری از یکدیگر انتقاد می کنند و سویه های پنهان ایدئولوژیک یکدیگر را برملا می سازند.در دور قبل روحانی،رئیسی و جهانگیری در اصل از کارکرد پنهان سازی ایدئولوژیک برای نشاندن افراد در منزلت جناح اصلی حاکم در کشور استفاده کردند.

نقد آنان به افراد فراتر از کاندیدای رقیب است و به نحو بارزی همه گفتمان های رقیب را در برمیگیرد. بنابراین، مناظرات انتخاباتی قبل از آنکه منازعه افراد باشد از منازعه بسیار قدرتمندی رونمایی میکند که در عرصه سیاسی ایران میان دو گفتمان اصلی حضور دارند. تحلیل استعاری مناظره ها نشان می دهد که دعوای سیاست در ایران برخلاف آنچه در افواه شنیده می شود جنگ بر سر قدرت نیست؛ بلکه فراتر از آن گفتمانها با یکدیگر درگیر و در حال تخاصم هستند.

مناظرات انتخاباتی سال 1396 بیش از پیش از این تخاصم پرده برداشت و نشان داد که عرصه انتخابات کاملا جدی و بر سر تصاحب منزلت اجتماعی است. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد.

در پژوهش اشاره شده این منازعه با توجه به استعارهای مفهومی ایجادشده در مرحله سرنوشت سازی قرارگرفته است و پیش بینی می شود در مواضع جناحهای سیاسی و ادراک شناختی مردم در انتخابات آینده نیز بروز و ظهور خواهد داشت. پیش بینی که تقریبا محقق شد و تقریبا 5 نامزد به گفتمان دو نامزد دیگر حمله کردند.

جدول دومنبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه