سپند امیرسلیمانی به کرونا مبتلا شد / عکس


او دلیل بیمار شدن خود را اجبار به کار کردن بدون ماسک می‌داند.

امیرسلیمانی در این باره نوشت: «وقتی مجبوری بدون ماسک کار کنی خطر کرونا گرفتن همیشه باهاته. منم کرونا گرفتم. برام دعا کنید و انرژی بفرستید.»

سپند امیرسلیمانی به کرونا مبتلا شد / عکس

 منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه