لوگو سایت

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵|قیمت ها همچنان صعودی


آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلابا رشد ۰.۰۸ درصدی به ۱,۸۶۵ (یک هزار و هشتصد و شصت و پنج ) رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت ()مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۶۵۱.۶۰۰.۰۸15:00
۱,۸۶۴-۱۴.۲۰-۰.۷۷روز قبل
۱,۸۷۸-۱.۱۰-۰.۰۶۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۷۴,۲۰۰ (یک میلیون و هفتاد و چهار هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۷۴,۲۰۰۵,۳۰۰۰.۴۹17:14
۱,۰۶۸,۹۰۰-۷,۶۰۰.۰۰-۰.۷۲روز قبل
۱,۰۷۶,۵۰۰۱۶,۱۰۰۱.۴۹۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

 

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۳۶ درصدی، از ۴,۶۳۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سی هزار) تومان به ۴,۶۴۷,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۰۴۰ (بیست و چهار هزار و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۰۴۰۱۲۰۰.۴۹17:12
۲۳,۹۲۰-۵۰.۰۰-۰.۲۱روز قبل
۲۳,۹۷۰۳۴۰۱.۴۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

 

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۲۳,۳۲۳ (بیست و سه هزار و سیصد و بیست و سه ) تومان به ۲۳,۳۵۷ (بیست و سه هزار و سیصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۳۵۷۳۴۰.۱۴15:10
۲۳,۳۲۳۱۵۲۰.۶۵روز قبل
۲۳,۱۷۱۴۶۰.۱۹۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

 

امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۱۷ درصدی به ۲۹,۰۵۵ (بیست و نه هزار و پنجاه و پنج ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۰۵۵۵۰۰.۱۷15:20
۲۹,۰۰۵۵۳۰.۱۸روز قبل
۲۸,۹۵۲۳۲۷۱.۱۲۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

 

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۷ تومان کاهش، ۳۳,۷۲۴ (سی و سه هزار و هفتصد و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۳,۷۲۴-۱۷ -۰.۰۶15:20
۳۳,۷۴۱۴۰۰.۱۱روز قبل
۳۳,۷۰۱۳۸۱۱.۱۳۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۵۵۰ (شش هزار و پانصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

 
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۵۵۰-۱۰.۰۰-۰.۱۵ 17:15
۶,۵۶۰۲۷۰.۴۱روز قبل
۶,۵۳۳۹۹۱.۵۱۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۷۰ تومان کاهش، ۲,۸۰۰ (دو هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۰۵ درصدی، از ۱۹,۶۷۴ (نوزده هزار و ششصد و هفتاد و چهار ) تومان به ۱۹,۶۸۵ (نوزده هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۶۹۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰۰.۷۹17:13
۱۰,۶۰۵,۰۰۰-۵۰,۰۰۰.۰۰-۰.۴۸روز قبل
۱۰,۶۵۵,۰۰۰۱۷۵,۰۰۰۱.۶۴۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

 

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۸۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۸۵11:27
۵,۸۰۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰.۰۰-۰.۸۷روز قبل
۵,۸۵۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۲.۰۵۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار داخلی هم ۳,۷۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

 

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

 منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه