لوگو سایت

آخرین آمار انتخابات ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استان‌ها + جدول


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استانی اعلام می‌شود.

در انتخابات 1400، 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که ‌‌از این تعداد 29 میلیون و 980 هزار و 38 نفر مرد و 29 میلیون و 330 هزار و 269 نفر زن و یک‌میلیون و 392 هزار و 148 نفر را رأی‌اولی شامل می‌شد.

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است:

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل

میزان مشارکت

54.3 درصد

میزان کل آرا

542926

سیدابراهیم رئیسی

307393

محسن رضایی

54152

عبدالناصر همتی

88198

امیرحسین قاضی‌زاده

20300

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز

میزان مشارکت

42 درصد

میزان کل آرا

733170

سیدابراهیم رئیسی

264822

محسن رضایی

38946

عبدالناصر همتی

32801

امیرحسین قاضی‌زاده

21188

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام

میزان مشارکت

63 درصد

میزان کل آرا

285194

سیدابراهیم رئیسی

156625

محسن رضایی

40600

عبدالناصر همتی

22544

امیرحسین قاضی‌زاده

7560

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر

میزان مشارکت

57.8 درصد

میزان کل آرا

461269

سیدابراهیم رئیسی

310459

محسن رضایی

43069

عبدالناصر همتی

32008

امیرحسین قاضی‌زاده

10471

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

2159504

محسن رضایی

314772

عبدالناصر همتی

395211

امیرحسین قاضی‌زاده

178252

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری

میزان مشارکت

52 درصد

میزان کل آرا

395015

سیدابراهیم رئیسی

187743

محسن رضایی

153826

عبدالناصر همتی

14032

امیرحسین قاضی‌زاده

7441

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی

میزان مشارکت

74 درصد

میزان کل آرا

422599

سیدابراهیم رئیسی

343106

محسن رضایی

17260

عبدالناصر همتی

23220

امیرحسین قاضی‌زاده

12349

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی

میزان مشارکت

54.9 درصد

میزان کل آرا

2536242

سیدابراهیم رئیسی

1862386

محسن رضایی

138452

عبدالناصر همتی

135273

امیرحسین قاضی‌زاده

104915

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان

میزان مشارکت

53 درصد

میزان کل آرا

435059

سیدابراهیم رئیسی

279572

محسن رضایی

45671

عبدالناصر همتی

38391

امیرحسین قاضی‌زاده

17426

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان

میزان مشارکت

54 درصد

میزان کل آرا

280621

سیدابراهیم رئیسی

203994

محسن رضایی

15280

عبدالناصر همتی

16466

امیرحسین قاضی‌زاده

11394

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان

میزان مشارکت

61.79 درصد

میزان کل آرا

1038459

سیدابراهیم رئیسی

541212

محسن رضایی

218012

عبدالناصر همتی

108072

امیرحسین قاضی‌زاده

23539

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین

میزان مشارکت

52.14 درصد

میزان کل آرا

492815

سیدابراهیم رئیسی

315401

محسن رضایی

44354

عبدالناصر همتی

39425

امیرحسین قاضی‌زاده

19713

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان

میزان مشارکت

60 درصد

میزان کل آرا

1000321

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه

میزان مشارکت

46 درصد

میزان کل آرا

711252

سیدابراهیم رئیسی

382087

محسن رضایی

98134

عبدالناصر همتی

68998

امیرحسین قاضی‌زاده

22825

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد

میزان مشارکت

62.58 درصد

میزان کل آرا

344300

سیدابراهیم رئیسی

151087

محسن رضایی

148434

عبدالناصر همتی

12421

امیرحسین قاضی‌زاده

2312

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان

میزان مشارکت

61 درصد

میزان کل آرا

825000

سیدابراهیم رئیسی

462000

محسن رضایی

84000

عبدالناصر همتی

139000

امیرحسین قاضی‌زاده

25000

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان

میزان مشارکت

56.93 درصد

میزان کل آرا

1132269

سیدابراهیم رئیسی

615208

محسن رضایی

101945

عبدالناصر همتی

132550

امیرحسین قاضی‌زاده

45570

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان

میزان مشارکت

48 درصد

میزان کل آرا

709400

سیدابراهیم رئیسی

416339

محسن رضایی

160200

عبدالناصر همتی

45997

امیرحسین قاضی‌زاده

12939

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی

میزان مشارکت

51 درصد

میزان کل آرا

537585

سیدابراهیم رئیسی

366899

محسن رضایی

43542

عبدالناصر همتی

31035

امیرحسین قاضی‌زاده

21823

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان

میزان مشارکت

58.11 درصد

میزان کل آرا

691407

سیدابراهیم رئیسی

436134

محسن رضایی

61148

عبدالناصر همتی

53230

امیرحسین قاضی‌زاده

20612

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان

میزان مشارکت

45.6 درصد

میزان کل آرا

650420

سیدابراهیم رئیسی

440847

محسن رضایی

53262

عبدالناصر همتی

62989

امیرحسین قاضی‌زاده

20626

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد


آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد

میزان مشارکت

58.36 درصد

میزان کل آرا

428739

سیدابراهیم رئیسی

306080

محسن رضایی

22958

عبدالناصر همتی

34969

امیرحسین قاضی‌زاده

17602

* * * * *

همچنین میزان آرای تفکیکی هر کاندیدا به‌شرح جداول زیر است:

جناب آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور منتخب)نام استان

میزان کل آرا

سید ابراهیم رئیسی

آذربایجان شرقی

  

آذربایجان غربی

924727

578733

اردبیل

542926

307393

اصفهان

  

البرز

733170

264822

ایلام

285194

156625

بوشهر

461269

310459

تهران

 

2159504

چهارمحال و بختیاری

395015

187743

خراسان جنوبی

422599

343106

خراسان رضوی

2536242

1862386

خراسان شمالی

430000

221722

خوزستان

  

زنجان

435059

279572

سمنان

280621

203994

سیستان و بلوچستان

1038459

541212

فارس

  

قزوین

492815

315401

قم

  

کردستان

451590

185824

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

38287

کهگیلویه و بویراحمد

344300

151087

گلستان

825000

462000

گیلان

1132269

615208

لرستان

709400

410172

مازندران

  

مرکزی

537585

366899

هرمزگان

691407

436134

همدان

650420

440847

یزد

428739

306080

* * * * *

جناب آقای محسن رضایینام استان

میزان کل آرا

محسن رضایی

آذربایجان شرقی

  

آذربایجان غربی

924727

122778

اردبیل

542926

54152

اصفهان

  

البرز

733170

38946

ایلام

285194

40600

بوشهر

461269

43069

تهران

 

314772

چهارمحال و بختیاری

395015

153826

خراسان جنوبی

422599

17260

خراسان رضوی

2536242

138452

خراسان شمالی

430000

36756

خوزستان

  

زنجان

435059

45671

سمنان

280621

15280

سیستان و بلوچستان

1038459

218012

فارس

  

قزوین

492815

44354

قم

  

کردستان

451590

66895

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

98134

کهگیلویه و بویراحمد

344300

148434

گلستان

825000

84000

گیلان

1132269

101945

لرستان

709400

157845

مازندران

  

مرکزی

537585

43542

هرمزگان

691407

61148

همدان

650420

53262

یزد

428739

22958

* * * * *

جناب آقای عبدالناصر همتینام استان

میزان کل آرا

عبدالناصر همتی

آذربایجان شرقی

  

آذربایجان غربی

924727

187872

اردبیل

542926

88198

اصفهان

  

البرز

733170

32801

ایلام

285194

22544

بوشهر

461269

32008

تهران

 

295211

چهارمحال و بختیاری

395015

14032

خراسان جنوبی

422599

23220

خراسان رضوی

2536242

135273

خراسان شمالی

430000

41616

خوزستان

  

زنجان

435059

38391

سمنان

280621

16466

سیستان و بلوچستان

1038459

108072

فارس

  

قزوین

492815

39425

قم

  

کردستان

451590

66240

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

68998

کهگیلویه و بویراحمد

344300

12421

گلستان

825000

139000

گیلان

1132269

132550

لرستان

709400

45620

مازندران

  

مرکزی

537585

31035

هرمزگان

691407

53230

همدان

650420

62989

یزد

428739

34969

* * * * *

جناب آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمینام استان

میزان کل آرا

امیرحسین قاضی‌زاده

آذربایجان شرقی

  

آذربایجان غربی

924727

35230

اردبیل

542926

20300

اصفهان

  

البرز

733170

21188

ایلام

285194

7560

بوشهر

461269

10471

تهران

 

178252

چهارمحال و بختیاری

395015

7441

خراسان جنوبی

422599

12349

خراسان رضوی

2536242

104915

خراسان شمالی

430000

18160

خوزستان

  

زنجان

435059

17426

سمنان

280621

11394

سیستان و بلوچستان

1038459

23539

فارس

  

قزوین

492815

19713

قم

  

کردستان

451590

14775

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

22825

کهگیلویه و بویراحمد

344300

2312

گلستان

825000

25000

گیلان

1132269

45570

لرستان

709400

15626

مازندران

  

مرکزی

537585

21823

هرمزگان

691407

20612

همدان

650420

20626

یزد

428739

17602

* * * * *

در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک اعلام می‌شود:ردیفنام استان

میزان مشارکت

میزان کل آرارئیسیرضاییهمتیقاضی‌زاده
۱آذربایجان شرقی      
۲آذربایجان غربی۴۶.۳ درصد۹۲۴ هزار و ۷۲۷ نفر رای۵۷۸ هزار و ۷۳۳ رای۱۲۲ هزار و ۷۷۸  رای۱۸۷ هزار و ۸۷۲ رای۳۵ هزار و ۲۳۰ رای
۳اردبیل۵۴.۳ درصد۵۴۲ هزار و ۹۲۶ نفر رای۳۰۷ هزار و ۳۹۳ رای۵۴ هزار و ۱۵۲ رای۸۸ هزار و ۱۹۸ رای۲۰ هزار و ۳۰۰ رای
۴اصفهان      
۵البرز۴۲ درصد۷۳۳ هزار و ۱۷۰ نفر رای۲۶۴ هزار و ۸۲۲ رای۳۸۹۴۶ رای۳۲۸۰۱ رای۲۱۱۸۸ رای
۶ایلام۶۳ درصد۲۸۵ هزار و ۱۹۴ رای۱۵۶ هزار و ۶۲۵ رای۴۰ هزار و ۶۰۰  رای۲۲ هزار و ۵۴۴  رای۷ هزار و ۵۶۰ رای
۷بوشهر۵۷.۸ درصد۴۶۱ هزار و ۲۶۹ رای۳۱۰ هزار و ۴۵۹ رای۴۳ هزار و ۶۹ رای۳۲ هزار و ۸ رای۱۰ هزار و ۴۷۱ رای
۸تهران  ۲ میلیون و ۱۵۹  هزار و ۵۰۴ رای۳۱۴ هزار و ۷۷۲  رای۲۹۵  هزار و ۲۱۱ رای۱۷۸ هزار و ۲۵۲ رای
۹چهارمحال و بختیاری۵۲ درصد۳۹۵ هزار و ۱۵ رای۱۸۷ هزار و ۷۴۳ رای۱۵۳ هزار و ۸۲۶ رأی۱۴ هزار و ۳۲ رأی۷ هزار و ۴۴۱ رأی
۱۰خراسان جنوبی۷۴ درصد‌۴۲۲ هزار و ۵۹۹ هزار رای۳۴۳ هزار و ۱۰۶ رای‌۱۷ هزار و ۲۶۰ رای۲۳ هزار و ۲۲۰ رای۱۲ هزار و ۳۴۹ رای
۱۱خراسان رضوی ۵۴.۹ درصد۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۴۲ راییک میلیون و ۸۶۲ هزار و ۳۸۶ رای۱۳۸ هزار و ۴۵۲ رای۱۳۵ هزار و ۲۷۳ هزار رای۱۰۴ هزار و ۹۱۵ رای
۱۲خراسان شمالی۶۵ درصد۴۳۰ هزار رای۲۲۱ هزار و ۷۲۲ رای۳۶ هزار و ۷۵۶ رای۴۱ هزار و ۶۱۶ رای۱۸ هزار و ۱۶۰ رای
۱۳خوزستان      
۱۴زنجان۵۳ درصد۴۳۵ هزار و ۵۹ رای۲۷۹ هزار و ۵۷۲ رای۴۵ هزار و ۶۷۱ رای۳۸ هزار و ۳۹۱ رای۱۷ هزار و ۴۲۶ رای
۱۵سمنان۵۴ درصد۲۸۰ هزار و ۶۲۱ ‌ رأی۲۰۳ هزار و ۹۹۴ رأی۱۵ هزار و ۲۸۰ رأی۱۶ هزار و ۴۶۶ رأی۱۱ هزار و ۳۹۴ رأی
۱۶سیستان و بلوچستان۶۱.۷۹ درصدیک میلیون و ۳۸ هزار و ۴۵۹ رای۵۴۱ هزار و ۲۱۲ رای۲۱۸ هزار و ۱۲ رای۱۰۸ هزار و ۷۲ رای۲۳ هزار ۵۳۹ رای
۱۷فارس      
۱۸قزوین۵۲.۱۴ درصد۴۹۲ هزار و ۸۱۵ رأی۳۱۵ هزار و ۴۰۱ رای۴۴ هزار و ۳۵۴ رای۳۹ هزار و ۴۲۵ رای۱۹ هزار و ۷۱۳ رای
۱۹قم      
۲۰کردستان۳۷.۴ درصد۴۵۱ هزار و ۵۹۰ رای۱۸۵ هزار و ۸۲۴ رای۶۶ هزار و ۸۹۵ رای۶۶ هزار و ۲۴۰ رای۱۴هزار و ۷۷۵ رای
۲۱کرمان۶۰ درصدیک میلیون و ۳۲۱ هزار رای    
۲۲کرمانشاه۴۶ درصد۷۱۱ هزار و ۲۵۲  رای۳۸۲ هزار و ۸۷ رای۹۸ هزار و ۱۳۴  رای۶۸ هزار و ۹۹۸ رای۲۲ هزار و ۸۲۵ رای
۲۳کهگیلویه و بویراحمد۶۲.۵۸ درصد۳۴۴ هزار و ۳۰۰ رای ۱۵۱ هزار و ۸۷ رای ۱۴۸ هزار و ۴۳۴ رای۱۲ هزار و ۴۲۱ رای۲ هزار  ۳۱۲ رای
۲۴گلستان۶۱ درصد۸۲۵ هزار۴۶۲ هزار رأی ۸۴ هزار رأی، ۱۳۹ هزار رأی ۲۵ هزار رأی
۲۵گیلان۵۶.۹۳ درصدیک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۶۹ رای۶۱۵ هزار و ۲۰۸ رأی۱۰۱ هزار و ۹۴۵ رأی۱۳۲ هزار و ۵۵۰ رأی۴۵ هزار و ۵۷۰ رأی
۲۶لرستان۴۸ درصد۷۰۹ هزار و ۴۰۰ رای۴۱۶ هزار و ۳۳۹ رای۱۶۰ هزار و ۲۰۰  رای۴۵ هزار و ۹۹۷  رای۱۲ هزار و ۹۳۹ رای
۲۷مازندران      
۲۸مرکزی۵۱ درصد۵۳۷ هزار و ۵۸۵۳۶۶ هزار و ۸۹۹ رای۴۳ هزار و ۵۴۲ رای۳۱ هزار و ۳۵ رای۲۱ هزار و ۸۲۳ رای
۲۹هرمزگان۵۸.۱۱ درصد۶۹۱ هزار ۴۰۷ رای۴۳۶ هزار و ۱۳۴ رای۶۱ هزار ۱۴۸ رای۵۳ هزار و ۲۳۰ رای۲۰ هزار و ۶۱۲ رای
۳۰همدان۴۵.۶ درصد۶۵۰ هزار و ۴۲۰ رای۴۴۰ هزار و ۸۴۷ رای۵۳ هزار و ۲۶۲ رای۶۲ هزار ۹۸۹ رای۲۰ هزار و ۶۲۶ رای
۳۱یزد۵۸.۳۶ درصد۴۲۸ هزار و ۷۳۹ رای۳۰۶ هزار و ۸۰ رای۲۲ هزار و ۹۵۸ رای۳۴ هزار و ۹۶۹ رای۱۷ هزار و ۶۰۲ رای

 

 منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه