لوگو سایت

جمع آوری پول از بانک های با نرخ سود 18 درصد


به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی برای سومین هفته متوالی معکوس عمل کرده و با نرخ سود 18 درصد به جمع پول از بانکها پرداخت. مجموع جذب و تزریق پول در این هفته نشان می دهد در کل 9 هزار و 480 میلیارد تومان پول از بانکها در این هفته جارو شده است. این بیشترین جذب پول در هفته های اخیر بانک مرکزی بوده است.

 بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته سپری شده این نهاد با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی خود را استمرار جذب نقدینگی قرار داد. از این رو،  با اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 6 هزار و 420 میلیارد تومان با سررسید 7 روزه با حداکثر نرخ 18 درصد موافقت کرد و معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش 3 هزار میلیارد تومان، در روز دو‌شنبه 31 خرداد‌ماه انجام شد. اختلاف این دو مبلغ نشان می دهد در این هفته بازار باز در مجموع 3 هزار و 420 میلیارد تومان نقدینگی از بانکها جمع آوری شده است.

اعتبارات قاعده مند در هفته اول اخیر

افزون بر عملیات بازار باز، در بازار بین بانکی نیز بانک مرکزی با نرخ سود 22 درصد به بانکهای با نیاز جدی تر در فاصله کوتاه مدت وام می دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند. 

درهمین راستا در هفته منتهی به 31 خردادماه سال جاری، 4 بانک در هفت نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 10 هزار و 710 میلیارد تومان استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ 16 هزار و 770 از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. مقایسه دو رقم تزریق و جذب نقدینگی در اعتبارات قاعده مند نشان می دهد در کل 6 هزار و 60 میلیارد تومان از بانکها در بازار بین بانکی پول جمع شده است. 

مجموع دو اختلاف در بازار باز و اعتبارات قاعده مند نشان می دهد خالص عملکرد بانک مرکزی در هفته اخیر جذب 9 هزار و 480 میلیارد تومان نقدینگی بوده که در مقایسه با هفته های گذشته این بازار یک رکورد به حساب می آید.منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه