خرید تضمینی دام زنده عشایررییس سازمان امور عشایر از آغاز خرید تضمینی دام از عشایر کشور در ۸ استان خبر داد.هدف از این اقدام، حمایت از عشایر و کاهش آثار خشکسالی است.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه