منابع تعذیه رشد شاخص سهامبازار سهام از منابعی مانند قیمت کامودیتی ها و قیمت نفت در بازارهای جهانی، وضعیت مناسب صورت های مالی سهام بخش تولیدی و انتظارات تورمی هم می تواند تغذیه کند.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه