توییت چمران درباره کلیددار آینده تهران


منتخب شورای ششم شهر تهران انتخاب شهردار را از مهمترین و مشکل ترین وظایف شورای شهر عنوان کرد و گفت: مسیری را برای رسیدن به نتیجه نهایی در پیش گرفته ایم.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه