پایه پولی:۵۰۱ همت، نقدینگی:۳۷۰۰ همت


به گزارش اقتصادنیوز حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه امسال مرز 500 هزار میلیارد تومان را شکست. این متغیر پولی تورم ساز در یکسال منتهی به خرداد امسال 117 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، به بیان دیگر روزانه بالغ بر 320 میلیارد تومان چاپ پول.

نقدینگی دیگر متغیر پولی نیز در خرداد ماه رقم 3 هزار و 700 هزار میلیارد تومان را رد کرد. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خرداد ماه بالغ بر 39 درصد به ثبت رسیده است. رشد ماهانه و سه ماهه نقدینگی نشان می دهد که افزایش این متغیر تورم ساز تا حدودی آرام گرفته و در روند نزولی قرار گرفته است. همچنین رشد نقطه به نقطه شبه پول در خرداد ماه امسال در 6 سال گذشته بی سابقه بوده است.

رکورد پایه پولی در یازده ماه گذشته

پایه پولی از رقم 500 هزار میلیارد تومان گذشت و در پایان خرداد ماه امسال به مقدار 501 هزار میلیارد تومان رسید. رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در خرداد ماه 1400،معادل 30.7 درصد برآورد شده است، این درصد رشد نقطه ای در یازده ماه گذشته رکورد دار است. بنابراین می توان گفت که در یکسال منتهی به خرداد 1400، متوسط به طور روزانه 320 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی چاپ پول یا خلق اعتبار صورت گرفته است.

رشد 9 درصدی پول پر قدرت از ابتدای سال

پایه پولی یا اصطلاحا پول پر قدرت از ابتدای سال تا کنون 42 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، به بیان دیگر در سه ماهه ابتدایی سال 1400، این متغیر پولی رشد برابر با 9.2 درصد داشته است. رشد سه ماهه نخست پایه پولی در سال گذشته 8.6 درصد بوده است. افزایش پایه پولی در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال 99 به دلیل استفاده و استقراض دولت از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استقراض دولت از 3 درصد بودجه عمومی به 4 درصد بوده است. همچنین اعطای 2 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه ها جهت خرید تضمینی گندم از دلایل دیگر افزایش پایه پولی بوده است. با توجه به اینکه از میانه خرداد ماه رفتار عملیات بازار باز انقباضی بوده است،بخشی از بسط پولی خنثی شده است. قبض پول در خرداد 1400 حدود 8 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

رشد ماهانه پایه پولی در خرداد نیز عدد 2.4 درصد را به ثبت رسانده است که در مقایسه با رشد 6 درصدی اردیبهشت ماه کاهش محسوسی یافته است. افزایش مقدار پایه پولی در خرداد معادل با 12 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

نقدینگی در پایان بهار 1400

حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان خرداد ماه سال جاری به رقم 3 هزار و 705 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه به نقطه این متغیر تورم ساز در خرداد امسال، 39.4 درصد به ثبت رسیده است. می توان بیان کرد که از پایان خرداد 99 تا پایان خرداد 1400 متوسط به طور روزانه 2.8 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط نظام بانکی صورت گرفته است. رشد نقطه ای نقدینگی در خرداد ماه نسبت به رشد نقطه ای همین متغیر در اردیبهشت ماه با افزایشی جزئی مواجه بوده است.

Untitled-18

آرامشی نسبی در متغیر تورم ساز

رشد ماهانه نقدینگی در خرداد ماه 2.8 درصد به ثبت رسیده است، این رشد به ارزش 104 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. رشد ماهانه نقدینگی نسبت به رشد ماهانه اردیبهشت ماه  که عدد  3.2 درصد را به ثبت رسانده بود،کاهش پیدا کرده است.

رشد 3 ماهه نخست این متغیر تورم ساز 6.6 درصد بوده است، به بیان دیگر از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه نقدینگی 229 هزار میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده است. رشد 3 ماهه نخست امسال در مقایسه با رشد سه ماهه 99 کاهش داشته است. کاهش در رشد ماهانه و سه ماهانه نقدینگی تا حدودی بیانگر ایجاد آرامش نسبی در این متغیر تورم ساز است.

حجم پول در پایان خرداد 1400

حجم پول موجود در اقتصاد ایران از رقم 700 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.مقدار اسکناس، مسکوکات و سپرده های دیداری در پایان خرداد ماه به رقم 725 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه به نقطه حجم پول در خرداد 1400 حدود 44.6 درصد برآورد شده است، این رشد به ارزش 223 هزار میلیارد تومان است.

رشد ماهانه و رشد سه ماهه این متغیر پولی در آخرین ماه از بهار 1400 به ترتیب 2.8درصد و 5 درصد به ثبت رسیده است. رشد ماهانه حجم پول در اردیبهشت ماه 5.1 درصد به ثبت رسیده بود که در خرداد ماه به 2.8 درصد رسیده است،  حجم پول سیالیت بالاتری نسبت به سایر متغیر های پولی دارد که از همین جهت تا حد زیادی گویای وضعیت تورم انتطاری در جامعه است. چنانچه این کاهش رشد ماهانه حجم پول در ماه های آتی نیز دیده شود، میتوان اظهار به کاهش تورم انتظاری در اقتصاد ایران کرد.

رکورد 6 ساله شبه پول

رقم شبه پول در پایان خرداد ماه 1400 به نزدیک 3 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می دهد حجم  سپرده های بلند مدت بانکی در خرداد امسال  حدود 2 هزار و 980 هزار میلیارد تومان شده است. رشد نقطه به نقطه شبه پول در خرداد 38.2 درصد به ثبت رسیده است، این درصد رشد نقطه ای برای این متغیر پولی از مهر ماه سال 94 تا کنون بی سابقه بوده است.

افزایش ماهانه شبه پول در خرداد رشد معادل با 2.5 درصد را تجربه کرده است، این افزایش به ارزش 73 هزار میلیارد تومان است. از ابتدای سال تا کنون نیز شبه پول حدود 6.8 درصد رشد داشته است. بر این اساس می توان گفت در سه ماهه نخست سال 1400 حدود 195 هزار میلیارد تومان به مقدار سپرده های بلند مدت بانکی افزوده شده است.

Untitled-19

 منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه