میزبان المپیک ۲۰۳۲ مشخص شداسترالیا در سال ۲۰۳۲ میزبانی بازی‌های تابستانی المپیک خواهد بود.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه