تصاویر | حال خوش اصفهانی‌هابستن آب این رودخانه چند سالی اصفهان، پل‌های تاریخی و زندگی مردم اش را از شور شوق انداخته است. جاری شدن آب در بخش رود شهر اصفهان و بازگشت شور و زندگی به این شهر شده است. این شور هرچند موقت است، اما مردم اصفهان این دم را غنیمت شمرده و در کنار زاینده رود اوقات می‌گذرانند./ باشگاه خبرنگاران جوانمنبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه