خطر طالبان سفارت آمریکا را تهدید می کند؟کارکنان سفارت آمریکا در کابل ماموریت یافته اند تا اسناد حساس را از بین ببرند.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه