اشتباهاتی که سوخت‌ و ساز بدن را کم می‌ کند


بالا نگه داشتن سوخت‌وساز بدن برای کاهش وزن و حفظ آن در محدوده طبیعی ضروری است. با این حال بعضی از اشتباهات ممکن است سرعت سوخت‌وساز بدن را کاهش دهند.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه