حضور محسوس طالبان در سطح شهر + فیلم


طالبان پس از استقرار کامل در شهرهای افغانستان با تعبیه ایست های بازرسی درصدد القاء و حفظ آرامش به شهروندان است تا جائیکه اعلام کرده است با هرگونه غارتگری و دست درازی به اموال مردم به شدت برخورد می کند.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه