نیروهای در محاصره افتاده قطعه سرخ طالبان در حال فرارنیروهای در محاصره افتاده قطعه سرخ طالبان در حال تعویض لباس برای فرار در پوشش مردم عادی هستند.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه