جزییات عرضه اولیه “تجلی” از زبان مرتضی علی اکبری مدیرعامل این شرکت


بهترین پروژه هایی که دارای IRR مناسبی است و در زنجیره فولاد قرار دارد، در این شرکت وجود دارد و مواد اولیه آن هم در خود همین زنجیره تامین می شود و می تواند توجیه این پروژه ها را به مراتب افزایش دهد.

روشی که ما برای تامین مالی این پروژه انتخاب کرده ایم روش هایی است که با روش های قبلی متفاوت است،  بالاخره یک شرکت پروژه محور با یک شرکت تولیدی که یک پروژه هم اجرا می کند، فرق دارد. ما سعی کرده ایم وجوه مان را از طریق افزایش سرمایه به دست بیاوریم.

 

 منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه