حذف عجیب قلب کابل توسط طالبان+گالری


تصویری از قلب کابل قبل از تسلط طالبان و بعد از آن را مشاهده کنید.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه