۴۶هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت شد / ۱۵درصد تسهیلات به خرید مسکن تعلق گرفت


به گزارش اقتصادآنلاین، از کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان ۱۵.۹ درصد به خرید مسکن اختصاص یافته است. به عبارت دیگر از ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات این بخش، هفت هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان تسهیلات جهت خرید مسکن پرداخت شده است.

بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ساختمان در حوزه تامین سرمایه در گردش بوده به طوری که ۱۶ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان و به عبارتی ۳۵.۴ درصد از کل تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.

پس از آن، سهم گیری تسهیلات مسکن و ساختمان در بخش ایجاد با پرداخت ۹ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان و ۲۰.۶ درصد بیشترین سهم بوده است.

در حوزه تعمیرات نیز هفت هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که سهم این بخش را به ۱۷ درصد رسانده است. در واقع بخش تعمیرات سهمی بیشتر از خرید مسکن از میزان کل تسهیلات پرداختی داشته است.

همچنین بخشی از تسهیلات مسکن و ساختمان نیز به بخش توسعه تعلق گرفته است که سهمی معادل ۱۰.۳ درصد برآورد شده است. پرداخت وام به بخش توسعه مسکن و ساختمان در پنج ماه ابتدای سال جاری چهار هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان بوده است.

به جز بخش خرید کالای شخصی که از تسهیلات مسکن هیچ سهمی نگرفته است؛ ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات این بخش نیز با عنوان سایر درج شده که سهمی ۰.۷ درصدی از مجموع تسهیلات پرداختی داشته است.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه