انتصاب قاضی‌زاده هاشمی به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران


سید‌امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با حکم رئیس‌جمهور به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد.
به گزارش «دنیای ا‌قتصاد» دیروز صبح، هاشمی د‌رصحن علنی مجلس حاضر شد و در فرآیند بررسی استعفایش از نمایندگان مجلس خواست تا قوانین بنیاد شهید پالایش و بنیاد شهید هم به نهادی حقوقی تبدیل شود.
نماینده سابق مشهد در مجلس گفت: بنیاد شهید به سازمان خدماتی تبدیل شده است. قوانین ایثارگری باید پالایش شود زیرا جامعه ایثارگری 12 میلیونی است و فقط نباید به 3 میلیون نفر خدمات داد.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه