دیرین دیرین کنفرانس خبری طالبان+ فیلمدر این گزارش ویدیوئی از دیرین دیرین کنفرانس خبری طالبان را مشاهده کن0ید.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه