کارشناسان صنعت برق معتقدند، انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان‌ترین انرژی در ایران است، به نوعی که هزینه تمام شده یک کیلووات ساعت برق خورشیدی چهار سنت است که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این عدد تا سال ۲۰۲۰ به سه سنت و در سال‌های بعد به ۲ سنت و کمتر از آن کاهش می‌یابد. به همین سبب، انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و در پنج سال اخیر ۵/ ۲ میلیارد دلار برای توسعه این بخش سرمایه‌گذاری شده است. براساس آمارهای وزارت نیرو، ۷۰ درصد از این منابع (معادل ۷۵/ ۱ میلیارد دلار) از محل سرمایه‌گذاری خارجی و ۳۰ درصد (معادل ۷۵۰ میلیون دلار) از محل سرمایه‌گذاری داخلی تامین شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۲، معادل ۱۶۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور احداث شده که ۱۳۱مگاوات از آن با سرمایه‌گذاری دولتی و ۳۴ مگاوات آن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده است. به این ترتیب، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در مدت چهار سال دولت یازدهم، ۱۷۶ مگاوات افزایش یافت و به ۳۴۱ مگاوات رسید.

همچنین از سال ۹۲ تاکنون ۴۷۰ مگاوات انرژی‌های نو در کشور به بهره‌برداری رسیده که ۱۷۱ مگاوات توسط بخش دولتی و ۳۶۹ مگاوات توسط بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری شده است. حجم قراردادهای مبادله شده در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از سال ۱۳۹۲ تاکنون، ۲ هزار و ۹۶۱ مگاوات افزایش یافته است. در این مدت، توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر موجب افزایش تعداد مشترکان از چهار شرکت به بیش از ۳۵۰ شرکت و مشترک (خانگی و خصوصی) شده است.