حسین صبوری با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به مصوبه وزارت نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک، توافق‌نامه‌ای به منظور خرید برق از مشترکان در محدوده شبکه تحت پوشش این شرکت، بین سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق و شرکت‌های توزیع، منعقد شده است. وی ادامه داد: به منظور حمایت از تولید داخلی و بومی‌سازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک، نرخ خرید از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل احداث می‌شوند، حداکثر تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و سامانه‌های نصب شده به‌وسیله یک کنتور مستقل استاندارد و مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شبکه وصل خواهند شد. صبوری درخصوص جزئیات قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، گفت: مبلغ خرید تضمینی به ازای برق تزریق شده براساس قرائت دستگاه‌های اندازه‌گیری و صورتحساب صادره خواهد بود. قرائت به‌صورت دوره‌ای توسط مأمور قرائت این شرکت انجام و بر اساس صورتحساب و جدول تعرفه، هزینه فروش برق به متقاضی در فواصل زمانی معین و پس از تایید صورت وضعیت توسط شرکت ساتبا، از سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ پرداخت خواهد شد. مشخصات فنی تجهیزات و اطلاعات مورد نیاز در سایت رسمی این شرکت به آدرس www.tbtb.ir، پرتال «خرید تضمینی برق» و همچنین در وب سایت رسمی ساتبا موجود است.