“سنجابی” رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۱۷, ۱۳۹۷
پیشنهاد به وزیر برای ایجاد موج کارآفرینی – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

آخرین وضعیت بارش‌های کشور – مجله خبری اقتصاد پیشرو