کارنامه ۹۶ تجارت – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
باید جایگاه گردشگری در کشور را ارتقا دهیم > خبرگزاری میراث آریا – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷

کاهش وسعت دریاچه ارومیه – مجله خبری اقتصاد پیشرو