روند صدور ضمانت‌نامه‌ برای کوچک‌ها – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
تهران‌گردی عصرانه در روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی > خبرگزاری میراث آریا – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷

انتصاب مدیرکل دفتر بودجه و امور مجامع وزارت صنعت،معدن و تجارت – مجله خبری اقتصاد پیشرو