بررسی راهکارهای افزایش تولید رقابتی – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
مدیرکل میراث‌فرهنگی استان لرستان منصوب شد > خبرگزاری میراث آریا – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۲۲, ۱۳۹۷

تهاتر بخشی از مطالبات «ایدرو و ایمیدرو» با بدهی مالیاتی – مجله خبری اقتصاد پیشرو