مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه قاچاق به تولید آسیب جدی می‌زند افزود: گسترش قاچاق، تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال صنعت پوشاک کشور را با خطر جدی مواجه کرده است. وی گفت: صنعت پوشاک از صنایع با ارزش افزوده بالا، اشتغال‌آفرین و ارزآور در مملکت است که باید حمایت شود. نصراللهی گفت: یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق در کشور نمی‌تواند تنها از کوه و مبادی پر پیچ و خم وارد کشور شود.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مبارزه جدی با پدیده مزبور بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد.  نصراللهی افزود: خوشبختانه در چندسال اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای جلوگیری از قاچاق پوشاک در کشور صورت گرفته و این روند همچنان به قوت خود باقی است. سخت‌گیری‌های بیشتری در مناطق آزاد صورت گرفته است. وی گفت: شناسه کالا برای پوشاک وارداتی اجباری شده است که این می‌تواند قاچاق پوشاک را خیلی محدود کند. اکبر ملکوتی عضو اتحادیه پوشاک هم درباره راه‌های مقابله با قاچاق پوشاک گفت: تنها راه چاره حمایت از تولید داخلی است. وی افزود: اگر برند‌های داخلی حمایت شود؛ خود به خود جلوی قاچاق گرفته می‌شود. ملکوتی گفت: برای حمایت از تولید داخلی باید بستر تولید فراهم شود از جمله این اقدامات، کاهش مالیات است که می‌تواند به تولید کمک کند.