سال گذشته ۱۲۴ هزار شغل در خراسان رضوی ایجاد شد/ دولت همواره از سرمایه گذاران دلسوز و متعهد حمایت خواهد کرد – مجله خبری اقتصاد پیشرو
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷
ارز دستمایه سودآوری برای دولت نیست – مجله خبری اقتصاد پیشرو
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷

واردات ۹۰۰ مگاوات برق در تابستان – مجله خبری اقتصاد پیشرو