لوگو سایت

حضور عجیب بانوان با لباس مجاهدین در خیابان‌های تهران / ماجرا چیست؟ + فیلم


کانل تلگرامی چند ثانیه :


تصاویری از گروهی ار بانوان با پوشش متفاوت مورد توجه کاربران قرار گرفت.

حضور عجیب بانوان با لباس مجاهدین در خیابان‌های تهران / ماجرا چیست؟ + فیلم

 تصاویری از حضور عجیب افرادی با لباس مجاهدین در خیابان‌های تهران را منتشر کرده است.

گفته شده که این ویدئو احتملا بخشی از یک پروژه سینمایی در حال ساخت در پایتخت است.