عکسی از حدیث نصب شده در محل سخنرانی رهبر انقلاب

عکسی از حدیث نصب شده در محل سخنرانی رهبر معظم انقلاب منتشر شد.

معنی حدیث از نهج البلاغه به این شرح است:

«دانشمندان، تا دنیا برقرار است زنده‌اند».

معنای حدیث نصب‌ شده در محل سخنرانی رهبری +عکس