مقاومت اسلامی عراق به مرکز حیاتی اسرائیل حمله کرد

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: در حمایت از مردم غزه و در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیست علیه غیرنظامیان فلسطینی اعم از کودکان، زنان و سالمندان، امروز جمعه یک مرکز و هدف حیاتی رژیم صهیونیستی را در سواحل دریای المیت هدف قرار دادند. 

در این بیانیه همچنین بر تداوم این حملات با هدف در هم کوبیدن مراکز و محل استقرار نظامیان دشمن تاکید شده است.