۵۱  درصد تهرانی ها در رویای صاحب خانه شدن


چند درصد از تهرانی صاحب خانه هستند؟ تعداد مستاجرین در شهر تهران و کل کشور افزایش داشته یا کاهش یافته است؟

سوالاتی از این دست اغلب ذهن بسیاری را از ما را درگیر می‌کند.

جامع‌ترین مرجع اطلاعات آماری کشور، سرشماری سال ۹۵ است که عمدتا در آرائه آمار به آن رجوع می‌شود. ولی بعد از گذشت تنها ۳ سال آمار به دست آمده از این سرشماری دستخوش تغییرات زیادی شده است.

براساس آخرین اطلاعات، سهم مالکان واحدهای مسکونی در کل کشور از ابتدای دهه نود، ۲٫۲ درصد کاهش داشته است.

از طرف دیگر سهم خانوارهای مستاجر نیز در کل کشور ۴ درصد رشد داشته است.

آمار نشان می‌دهد که سهم واحدهای مسکونی ۷۵ مترمربع و کمتر،از واحدهای مسکونی کشور کاهش یافته و برتعداد واحدهای مسکونی بیش از ۱۵۰ متر مربع افزوده شده است.

براساس آخرین داده‌های آماری، از تعداد ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۲۲۱ خانوار کشورساکن در واحدهای مسکونی، ۶۰٫۵ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمین و بنا) بوده‌اند که بیشترین درصد مالکیت عرصه و اعیان به ترتیب در استان‌های اردبیل با ۷۱٫۵ درصد، مازندران ۷۱٫۴ درصد، خراسان جنوبی ۷۱٫۲ درصد، زنجان ۶۹٫۹ درصد، گیلان ۶۹٫۸ درصد، آذربایجان شرقی ۶۹٫۵ درصد و گلستان با ۶۹٫۳ درصد اختصاص داشته است.

کم‌ترین سهم مالکیت واحدهای مسکونی در میان استان‌های کشور نیز دراین سال، مربوط به استان‌های تهران با ۴۸٫۸ درصد، قم ۴۹٫۹ درصد، البرز ۵۱٫۸ درصد، خوزستان ۵۶٫۸ درصد و کرمانشاه با ۵۷٫۲ درصد است. در آبان سال ۱۳۹۰ از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴ خانوار، ۶۲٫۷ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان بوده‌اند. مقایسه سرشماری سال‌های ۱۳۹۰ با ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که درصد خانوارهای مالک از ۶۲٫۷ درصد درکل کشور در سال ۱۳۹۰ به ۶۰٫۵ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

تهران، پایتخت اجاره‌نشین‌ها

براساس آمار، ۳۰٫۷ درصد خانوارها اجاره نشین هستند. بیشترین درصد خانوارهای اجاره نشین به ترتیب به استان‌های تهران با ۴۳٫۵ درصد، البرز با ۴۱ درصد، قم ۳۹٫۳ درصد، کرمانشاه ۳۵٫۲ درصد و خراسان رضوی با ۳۴٫۲ درصد تعلق داشته است.

 کم‌ترین تعداد اجاره نشین‌ها نیز دراستان‌های اردبیل با ۱۹٫۴ درصد، گلستان ۲۱٫۱ درصد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی هر کدام ۲۱٫۴ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۲۱٫۸ درصد ساکن بوده‌اند. در آبان ۱۳۹۰ از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴ خانوار ۲۶٫۶ درصد خانوارها اجاره نشین بوده‌اند.

بررسی سری‌های آماری حکایت از رشد اجاره‌نشینی خاوارها طی سالیان اخیر دارد.

در اندیشه بزرگ‌تر کردن خانه

براساس آمار، از تعداد ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی کشور، مساحت زیربنای ۳۰٫۹ درصد از واحدها ۷۵ متر مربع و کمتر از ۱۰٫۶ درصد از واحدهای مسکونی بیش از ۱۵۰ متر مربع بوده است. بررسی مساحت زیربنای واحدهای مسکونی در استان‌ها نشان می‌دهد، بیشترین درصد واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای بیش از ۱۵۰ متر مربع، مربوط به استان‌های یزد با ۲۹٫۹ درصد، اصفهان با ۲۰٫۸ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۲۰٫۴ درصد، فارس با ۱۸ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۶٫۸ درصد، خوزستان ۱۶٫۶ درصد و آذربایجان غربی با ۱۵٫۷ درصد بوده‌اند.

بیشترین واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای ۷۵ متر مربع و کمتر مربوط به استان‌های تهران با ۴۹٫۶ درصد، گیلان با ۴۴٫۸ درصد، قزوین ۴۰٫۱ درصد، خراسان شمالی با ۳۷٫۲ درصد، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با ۳۶٫۹ درصد و کرمان با ۳۶٫۷ درصد بوده‌اند. در آبان ۱۳۹۰، از تعداد ۱۹ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۷۰۸ واحد مسکونی در کل کشور مساحت زیربنای ۳۲٫۵ درصد از واحدها ۷۵ متر مربع و کمتر و ۱۰٫۸ درصد از واحدهای مسکونی دارای مساحت زیربنای بیش از ۱۵۰ متر مربع بوده است.

در مجموع مقایسه آمار در سری‌های زمانی نشان دهنده افزایش درصد اجاره‌نشینی و افزایش متراژ درخواستی خانوارها برای واحدهای مسکونی است. البته ذکر این نکته لازم است که جهش‌های قیمتی در طی دوسال اخیر بدون شک این آمار را دستخوش تغییرات زیادی خواهد کرد.

خرید و فروش خانه و آپارتمانمنبع: مجله آنلاین هومینگ

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • chat
    افزودن دیدگاه