به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی بانک ملی 123

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۸,۶۵۶ (بیست و هشت هزار و ششصد و پنجاه و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۸,۹۴۴ (بیست و هشت هزار و نهصد و چهل و چهار تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۶۵۶ (بیست و هشت هزار و ششصد و پنجاه و شش تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۹۴۴ (بیست و هشت هزار و نهصد و چهل و چهار تومان) است.