ایجاد لیست جدید

چه نوع لیستی مایل هستید ایجاد کنید؟

انتخاب پکیج

ثبت ماشین آلات 7 روز

2,000 تومان

 • مدت ارتقاء 30 روز
 • نمایش لیست در صدر تمامی محتوا و جستجو ها

  • ارسال 1 دستگاه
  • قابلیت ویراش دارد
  • مدت نمایش 7 روز
  • ارسال عکس،ویدئو، اطلاعات کامل دارد
  • اتصال به باشگاه مشتریان
  • دارای مدیریت کامل و انحصاری
  این پکیج مخصوص صاحبان شرکت‌ها و کارخانجات می باشد و حتما باید شرکت یا کارخانه خود را ثبت کرده باشند.

ثبت ماشین آلات 30 روز

10,000 تومان

 • مدت ارتقاء 30 روز
 • نمایش لیست در صدر تمامی محتوا و جستجو ها

  • ارسال 5 دستگاه
  • قابلیت ویراش دارد
  • مدت نمایش 7 روز
  • ارسال عکس،ویدئو، اطلاعات کامل دارد
  • اتصال به باشگاه مشتریان
  • دارای مدیریت کامل و انحصاری
  این پکیج مخصوص صاحبان شرکت‌ها و کارخانجات می باشد و حتما باید شرکت یا کارخانه خود را ثبت کرده باشند.