فروردین -۱۱۸۷, ۷۷۷

شخص رییس جمهور، مدافع اصلی خصوصی سازی است

وزیر اقتصاد عنوان کرد: شخص رییس جمهور، مدافع اصلی خصوصی سازی است وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه خصوصی سازی و اجرای کامل […]
فروردین -۱۱۸۶, ۷۷۷

پوری حسینی: درمقابل خصوص سازی مقاومت می شود

پوری حسینی: درمقابل خصوص سازی مقاومت می شود رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: خصوصی سازی فرآیند پر چالشی است و در مقابل آن مقاومت می […]
فروردین -۱۱۸۶, ۷۷۷

واگذاری سرخابی ها در صورت بازنگری در مصوبه هیئت دولت

واگذاری سرخابی ها در صورت بازنگری در مصوبه هیئت دولت مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به مصوبه فعلی دولت امکان واگذاری سرخابی‌ها […]
فروردین -۱۱۸۳, ۷۷۷

واگذاری ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان سهام برای تامین کسری صندوق بازنشستگان فولاد

مجوز واگذاری تا سقف ۱۲۵ هزار میلیارد ریال سهام شرکتهای مشمول واگذاری جهت تأمین کسری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به وزارت امور اقتصادی و […]