CRMبرنامه نویسی و(:

 
 

برنامه نویسی

 
 
می دانیم که از اهمیت برنامه نویسی در کسب وکارهای امروزی باخبرید ولی به خاطر نداشتن زمان کافی ، نداشتن تجربه عملی در این حوزه یا تجارب نامناسب از همکاری با شرکت های برنامه نویسی، مجبورید قید بسیاری از پروژه ها را بزنید یا بسیاری از کارها را سخت تر و در زمان بیشتر انجام دهید. در حالیکه امروزه در بسیاری کسب و کارها وب سایت درگاه اصلی ارتباط الکترونیک کاربران با شما است. زمانی که کاربران دقایق بیشتری در سایت شما می مانند بیشتر درباره کسب و کار شما یاد می گیرند و احتمال خرید بیشتری از محصولات و خدمات شما وجود دارد. ما در سامانه اقتصاد پیشرو فقط سایت های بسیار زیبا ایجاد نمی کنیم ما با جستجو در ذهن مخاطبان شما وب سایتی ایجاد می کنیم که از سرمایه های کاری شما محسوب خواهد شد.


 
 

از سامانه اقتصاد پیشرو مشاور رایگان برنامه نویسی بخواهید....


 
 

CRM

 
 
بدون مشتری هیچ کسب و کاری وجود نخواهد داشت. اگر نیازهای مشتریان و ارتباط با آنها را مدیریت نکنید، در مدت کوتاهی به سمت رقیب شما خواهند رفت. ما در یک سیستم جامع برای مدیریت مشتریان به شما کمک می کنیم تا ارتباط موثرتری با مشتریان داشته باشید، رفتار آنها را پیش بینی کنید، برای هر مشتری پیشنهادی ویژه در نظر بگیرید، تولید محصول یا ارائه خدمت جدید را هدفمندتر و مطمئن تر انجام دهید، در هزینه های تولید و تبلیغات صرفه جویی کنید و مشتریان گذشته را در کنار خود حفظ و مشتریانی جدید جذب کنید.

 
 

از سامانه اقتصاد پیشرو مشاور رایگان سیستم مدیریتی بخواهید....