مجله و خبرنامه(:

 
 
تمامی برندها نیاز دارند تا باروشی تاثیرگذار خود را معرفی کنند و شرح دهند ، به همین دلیل به بهانه رویدادهای مختلف در تعداد زیادی مجله یا خبر نامه شرکت می کنند یا به تولید مجله و خبرنامه الکترونیک علاقه مند می شوند. تدوین یک خبرنامه حرفه ای با سنجش مخاطبان کسب و کار شما و شرکت در مجلات مرتبط با حوزه فعالیت و صنعت شما روش بسیار خوبی است که اگر به درستی صورت نگیرد نتیجه رضایت بخشی نخواهد داشت. ما در سامانه اقتصاد پیشرو از ابزار قدرتمند مجله و خبرنامه الکترونیک برای تاثیرگذاری در ذهن مخاطبان شما استفاده می کنیم.

 
 

خبرنامه الکترونیک سامانه دردسترس شماست.....


 
 

خبرنامه الکترونیک سامانه دردسترس شماست.....


 
 

یک تیتر سوالی جذاب برای اینفو گرافی ؟