لوگو سایت

دسته: رپورتاژ آگهی

بهمن ۲۴
هشدار! بدون اطمینان از اصالت بیمه شخص ثالث، رانندگی نکنید!

همه چیز با اصالتش خوب است؛ اصالت بیمه‌نامه هم این قاعده مستثنی نیست. بیمه شخص ثالث خودرو بین همه بیمه‌نامه‌ها، اهمیت زیادی دارد. اگر بیمه ثالث نداشته‌باشید و تصادفی کنید و خسارتی به شخص ثالث وارد شود، تمامی هزینه‌ها را باید از جیب خودتان بدهید.