دی ۲۰, ۱۳۹۶

استقبال بندر امیر آباد از سرمایه گذاران داخلی و خارجی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد گفت: این بندر به عنوان مهمترین بنگاه اقتصادی استان مازندران در آینده ای نزدیک […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

نقش بندر امیر آباد در رونق اقتصادی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد گفت: بیش از ۶۷ درصد صادرات استان مازندران از بندر امیرآبادصورت می گیرد. […]

Send this to a friend