آبان ۹, ۱۳۹۶

برگزاری همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا – مجله خبری اقتصاد پیشرو

اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، اولین همایش بین المللی اقیانوس […]