خرداد ۶, ۱۳۹۶

مدیرکل بندر چابهار تشریح کرد :مزیت های بانکرینگ از بندر چابهار – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در مورد اهمیت صنعت بانکرینگ گفت : بانکرینگ دیگر صرفاً یک فعالیت سوخت رسانی تک […]