آبان ۲۹, ۱۳۹۶

معاون وزیر راه و شهرسازی:چابهار بهترین مسیر ترانزیت هند به افغنستان و آسیای میانه – مجله خبری اقتصاد پیشرو

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به موقعیت خاص چابهار انتظار داریم حجم بالای کالا را به طور مستمر […]