مهر ۵, ۱۳۹۶

تکمیل پوشش های مخابراتی در بندر امام خمینی(ره) – مجله خبری اقتصاد پیشرو

با راه اندازی سایت دوم مخابراتی در آبراه خورموسی و نوسازی تجهیزات مخابراتی در مجتمع بندری امام خمینی(ره) ، این آبراه طویل و استراتژیک […]