بهمن ۱۲, ۱۳۹۶

پیام سازمان بنادر و دریانوردی به مدعوین همایش ارگان های دریایی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مسئول دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی ضمن قدردانی از همه گروه های دعوت شده به همایش ارگان های دریایی به دلیل لغو پروازها و […]