آبان ۲, ۱۳۹۶

تبادل تجربیات موفق بین بنادر مختلف زمینه ساز رشد عملیات دریایی است – مجله خبری اقتصاد پیشرو

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت:تبادل تجربیات موفق بین بنادر، زمینه ساز رشد عملیات دریایی در بنادر […]