تیر ۱۲, ۱۳۹۶

رشد ٩٩ درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری در بندر چابهار – مجله خبری اقتصاد پیشرو

با توجه به زیرساختهای بندری و تجهیزات تخلیه و بارگیری مدرن، بستر مناسب جهت تسهیل انجام فرآیندهای صادرات،واردات و ترانزیت کالا و کانتینر از […]