بهمن ۱۷, ۱۳۹۶

پیگیری سه جانبه برای “ریل بندر” / ایجاد معاونت ریلی در سازمان بنادر پیشنهاد شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

رئیس امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: از سازمان بنادر و راه آهن می خواهم تا با همکاری یکدیگر خطوط ریلی […]