آبان ۱۵, ۱۳۹۶

مدیرعامل سازمان بنادر:بخش خصوصی ۹هزارمیلیارد تومان در بنادر کشورسرمایه گذاری کرده است – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تاکنون بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری توسط بخش خصوصی در بنادر کشور انجام شده است. […]